Cybersmart Primary       
H  O  A  N  G  A     T  O  K  I     -     D  I  G  I  T  A  L     T  O  O  L  K  I  T  S

Nā, ka kī te waha o te hōanga, "Kia koi, kia koi, kia koi"
Then the grindstone spoke, "Be sharp, be sharp, be sharp"

To be developed (by week 3 term 1 2017)